تصویری

تصاویر خبری که عکس محور هستند

حال و هوای شادمانه فرا رسیدن نوروز و حلول ماه مبارک رمضان

حال و هوای شادمانه فرا رسیدن نوروز و حلول ماه مبارک رمضان در شهر همدان با طرح های زیبای خانه گرافیک انقلاب اسلامی استان همدان طراحان: آقایان قدیمی، الوندی و هاشمی رهبریان، خانم نعیمی خط: خانمها رزمی، بخشی و آقایان چراغ مغان و پاکباز واحد رسانه و جریان سازی حوزه …

تکمیلی