آخرین اخبار

جهان عربی دیگر وجود ندارد

آیا نشست نقب، ناتوی منطقه‌ای جدید عربی-اسرائیلی را تشکیل خواهد داد؟ آیا ایران بهانه است؟ زیارت اعراب از قبر «بن گورین» و قرائت فاتحه برای او چه معنایی دارد؟ پاسخ تهران و کشورهای مورد هدف چگونه خواهد بود؟ و مصر چگونه در این دام افتاد؟ در پنج روز گذشته سه …

توضیحات بیشتر »