یادداشت روز

‘امامزاده کوه’ ظرفیتی برای رونق گردشگری مذهبی همدان

بقعه امامزاده محسن(ع) که به واسطه قرارداشتن بر فراز تپه ای در دامنه شمالی الوند در زبان عامه مردم به 'امامزاده کوه' شهرت یافته است با داشتن حدود 700 سال سابقه تاریخی ظرفیتی مهم برای رونق گردشگری مذهبی همدان محسوب می شود. ادامه مطلب →

در حاشیه
» گردشگری
برگه‌ی بعد »