یادداشت روز

دستور شفافیت بودجه شورای شهر را دادم اما اعضا با آن مخالفت کردند/به من می‌گفتند که چرا جلوی رانت را میگیری؟

شفافیت سریع‌ترین، کم‌هزینه‌ترین، ساده‌ترین و در نتیجه کارآمدترین راه‌حل برای توانمندسازی حاکمیت، افزایش مشارکت عموم مردم در حل مسائل کشور، افزایش سرمایه اجتماعی حاکمیت، کاهش سریع و کارآمد هزینه‌ها و نیز مبارزه با فساد است. این ادعا یک کلیشه نیست، بلکه انبوهی از شواهد و مدارک عینی و تجربه شده ملی و بین‌المللی، آنرا تأیید می‌کنند. ادامه مطلب →

در حاشیه
» شهروندی
برگه‌ی بعد »