شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ | ۱۵:۱۸ ب.ظ
۱۶آذر دانشگاه بوعلی سینا؛ مجلس بزم یا فهم؟
اما جریان دانشجویی اصیل انقلابی این موارد را اوج تحقیر و پوچی جریان دانشجویی می داند که در راه آرمان ها واهداف مقدس خود با اشتیاق رنج ها و هزینه های زیادی را تحمل کرده است، این اقدامات جز منحرف و پوچ کردن جریان دانشجویی از محتوای متعالی خود نتیجه دیگری ندارد. ما معتقدیم اگر مسئولین به دنبال تکریم جریان دانشجویی اصیل هستند قاطعانه مانع برگزاری و رواج برنامه هایی شوند که جز تباهی و آلوده و سرگرم کردن جوان دانشجوی با استعداد به مسائل لغو و گمراه کنند ندارد و همچنین از تبعیض،استاندارد دوگانه و فشار بر تشکل های انقلابی جهت محدود کردن آن ها بپرهیزند.

متاسفانه شاهد بودیم در روز شانزده آذر که یادآورِ شهادت سه تن از دانشجویان انقلابی و استکبار ستیز است در دانشگاه بوعلی سینا، برنامه بصیرت محور یک تشکل انقلابی لغو می شود و درعوض جشنی با محتوای غیر اخلاقی و غیر شرعی توسط مدیریت امور فرهنگی دانشگاه برگزار می شود، البته برنامه های از این دست که توسط این بخش از مجموعه دانشگاه برگزار می شود در طول چند سال گذشته همیشه از لحاظ اخلاقی و موازین شرعی و عفت عمومی مورد انتقاد و اعتراض گسترده بود است اما متاسفانه می بینیم در علی رغم همه این شکایات از سوی نهاد های فرهنگی، تشکل ها و فعالین فرهنگی از عملکرد مدیریت امور فرهنگی دانشگاه در روزی که به نام جوانان شهید این ملت و برای بیداری این ملت نامگذاری شده است به جشن و پایکوبی پرداخته اند! به نظر می رسد مسئولین با این تبعیض ها و برخوردهای دوگانه و برنامه هایی از این دست خواسته یا ناخواسته برای منحرف کردن و استحاله جریان اصیل دانشجویی می کوشند، در همین راستا شاهد بودیم به مناسبت روز ۱۶ آذر از طرف معاونت فرهنگی به تشکل ها اطلاع داده شده بود که یک نماینده معرفی کنند تا مبلغی به عنوان هدیه به این نماینده داده شود! هر چند  برای برخی مجموعه های دانشجویی در داخل دانشگاه این به اصطلاح هدیه ها امری عادی و مرسوم بوده و متاسفانه به عنوان یک مطالبه از سوی آنان مطرح می شود اما جریان دانشجویی اصیل انقلابی این موارد را اوج تحقیر و پوچی جریان دانشجویی می داند که در راه آرمان ها واهداف مقدس خود با اشتیاق رنج ها و هزینه های زیادی را تحمل کرده است، این اقدامات جز منحرف و پوچ کردن جریان دانشجویی از محتوای متعالی خود نتیجه دیگری ندارد. ما معتقدیم اگر مسئولین به دنبال تکریم جریان دانشجویی اصیل هستند قاطعانه مانع برگزاری و رواج برنامه هایی شوند که جز تباهی و آلوده و سرگرم کردن  جوان دانشجوی با استعداد به مسائل لغو و گمراه کنند ندارد و همچنین از تبعیض،استاندارد دوگانه و فشار بر تشکل های انقلابی جهت محدود کردن آن ها بپرهیزند.

رضا شرینی

دبیرفرهنگی جامعه اسلامی دانشگاه بوعلی سینا

اخبار مرتبط

لینک کوتاه: http://hamedanestan.ir/?p=9424