در حاشیه
درباره ما

همدانستان پایگاهی برای همه ی مردم همدان. بیان رویدادها، خواسته ها، دغدغه های همدانی ها

توجه به فرهنگ، جامعه، اقتصاد همدان رسالت ماست.

چرا آمدیم؟

  • همدان و دیگر هیچ

با قاطعیت می توان گفت هیچ رسانه‌‌ی قابل توجهی در همدان تنها به همدان و همدانی نمی پردازد. همه ی رسانه‌ها، نیم نگاهی به مسائل ملی دارند. ما وظیفه خود می دانیم که بر همدان متمرکز شویم و همدان دغدغه اول ما باشد.

شما در این رسانه چیزی به غیر همدانی و همدان نه می خوانید و نه می بینید

  • ما بی طرف نیستیم

مستقل هستیم اما بی طرف نیستیم. ما طرفِ حق هستیم.

  • از مردم پول می گیریم

همدانستان با پول شخصی و علاقه و عشق راه اندازی شده است. ما معتقد هستیم هر رسانه‌ای از هرجا که حمایت می شود، به نفع آنجا کار می کند. ما می خواهیم از مردم کمک بگیریم تا به نفع مردم کار کنیم.

ما می خواهیم مردم، حامی مالی و معنوی ما باشند

  • رسانه‌ی مردم هستیم.

هر همدانی یک خبرنگار. این آرزوی ماست و ما طالبِ خبرها و عکس ها و پیشنهادهای شما هستیم.

  • هیچکس به فکر ما نیست…

اصلاً مسائل و دغدغه های همدان در ذهن یک رسانه‌ی پایتخت نشین نمی گنجد. این خود ما هستیم که باید مشکلات شهر و استان خود را انعکاس دهیم. تا ما دلِمان بِرای خودمان نسوزد کسی دِلش برای ما نمی سوزد

  • همیشه انتقاد و نق زدن یکبار هم تعریف و تقدیر

فرهنگ تجلیل و تقدیر در جامعه ما کم است. حتماً تلاش خواهیم کرد که اگر کارخوبی یا فرد خوبی یا مجموعه‌ی خوبی دیدیم در حد خودمان، تقدیر کنیم. البته در نقد هم با کسی تعارف نداریم با کسی دشمنی هم نداریم اما برای اعتلای این آب و خاک در نقد، ملاحظه نخواهیم داشت اما ادب خواهیم داشت!

شناسنامه

مدیرمسئول و صاحب امتیاز: محمدحسین فرهادیان

آدرس:

همدان- خیابان سعیدیه – برج سعیدیه – واحد۹۰۹

شماره تلفن و نمابر:

۰۸۱-۳۸۲۱۳۹۳۰

۰۸۱-۳۸۳۱۱۲۲۴

کانال ارتباطی:

تلفن: ۰۹۲۲۶۴۰۱۴۲۰

کدپستی:

۶۵۱۵۹۱۳۵۵۴